Projekt beskrivning   ŇTele-Pets av Nina Lassila & P.F.P (pets for peace)

 

 

Tele-Pets projektett Šr ett undersškande arbete, research arbete. Det Šr ingen vetenskaplig forskning. Jag gšr en video, en hemsida och nŒgra event utomhus i offentlig miljš. Dessa event utomhus ger upplevelser. Uppleveleserna leder vidare till andra event, och andra former av mšten och kommunikation

 

Projektet riktar sig till djurvŠnner och mŠnniskor som Šr intresserade av telepati/djurkommunikation. Viktiga aspekter Šr ocksŒ respekt fšr allt och alla som lever.

Jag vill skapa en diskussion som nŒr och intresserar dom flesta mŠnniskor, Šven dem som Šr mest skeptiska och rationella.

Jag har redan samlat pŒ berŠttelser och pratat med en stor grupp mŠnniskor. Kanske kan dessa samtal leda vidare till nŒgot annat? Kanske kan nŒgon av dem jag talat med skapa ett forum, en ny diskussion?

Jag kan inte ge nŒgra svar, men jag frŒgar gŠrna. Och pratar. Och personerna jag pratar med bidrar till mitt verk. Ibland helt fysiskt.

Jag skall snart fŒr hjŠlp med att skapa ett forum pŒ nŠtetÉOch kanske behšvs det en fysisk plats. En hundpark – ett cafe?

 

 

Ett av de kommande programnumren Šr en fšrelŠsning/panel diskussion / samtal mellan Emelie Cajsdotter, mig och publiken. Emelie Cajsdotter Šr frŠmst djur terapeut, men har ocksŒ givit ut boken ÓZander och tidenÓ som handlar om kommunikation och samtal med djur. Hon kan alltsŒ samtala med djur. Hennes bok ÓZander och tidenÓ Šr en utgŒngspunkt fšr samtaletÉ

Publiken Šr varmt vŠlkommen och uppmanas att delta i samtalet med frŒgor, synpunkter etc.

Samtalet ska handla om fenomenet telepati, hur det fungerar, fšrekomst, traditioner av telepati mm. TŠnker mig att frŒgestŠllningarna ršr sig allt ifrŒn vardagliga ÓtelepatiskaÓ hŠndelser till frŒgor om livsŒskŒdning och vetenskaplig forskning.

Kom gŠrna med fšrslag!

 

 

Evenemanget kommer att ske utomhus, utanfšr Ršda Sten eller Fršlunda Kulturhus (fšrhoppningsvis under en solig dag), utomhus pga att jag Šven vill bjuda in hundar!

 

Konferensen kommer att dokumenteras pŒ video (pŒ ett diskret sŠtt).

Materialet av dokumentationen kommer i sig att bli ett eget verk. Men blir evenemanget lyckat kan det alltid ordnas pŒ nytt pŒ en annan platsÉ