why I like dogs...
jag vill inte vara med
ur den rödhåriges dilemma
about "good boys" & paintball
10 i topp begravningsmusik
angst
kort esse om Peter Land och Palle Nielsen 2005
Piiskaa!(Beat it!)
PETER LAND
BRUCE NAUMAN
ANNIKA LARSSON
MARIA FRIBERG
FANNI NIEMI JUNKOLA
SZUPERGALLERY
pet project 2006
Spartiklar...
LA NINA blog, more texts
MA-uppsats, Valand 2006
ESSAYS, TEXTS; ON ART, LIFE, LOVE, POLITICS, DEATH, FEAR - SOON ALSO SEX.