HBL 2008
Helsingin Sanomat 2008

Sju fotografer, sju temperament 2002

Hur hade de historiska bilderna sett ut om invasionsstyrkorna 1944 utgjorts av kvinnor? Vad liknar havsytan om den betraktas frŒn tre meter underifrŒn? Svaren finns pŒ Hasselblad Center i Gšteborg, dŠr fotoelever visar sina verk.

De Šr sju till antalet och alla Šr avgŒngselever frŒn det sŒ kallade magisterprogrammet vid Hšgskolan fšr Fotografi och film, vilket betyder att de fšrutom grundutbildning i film och fotografi gŒtt ytterligare tvŒ Œr. De flesta har gjort hela utbildningen i Gšteborg men nŒgra kommer utifrŒn, bland dem Boris Duhm frŒn Berlin. Han Šr ursprungligen frŒn Bayern, utbildad i Hamburg och valde Gšteborg fšr Tuija Lindstršms skull. Duhm visar bŒde stillbilder och en filminstallation, som bestŒr av egna, iscensatta mardršmmar. Fotografierna berŠttar om hans nŠra fšrhŒllande till naturen som kraftkŠlla, men det Šr en natur som šverraskar.

 - DŠr finns element som inte passar in, sŠger han, logiken gŠller inte alltid. Jag stŠller gŠrna frŒgor om var man befinner sig som mŠnniska mellan kultur och natur.

 Duhms bilder Šr i grunden tragiska Šven om dŠr finns ironi ibland. Betydligt gladare Šr Helena Blomqvist, som berŠttar vŒr historia pŒ nytt sŠtt med kvinnor som hjŠltar i stŠllet fšr mŠn. Kvinnor som ršvare, agenter, jŠgare och upptŠcktsresande. Mycket gŒr att gšra i datorn, men hon har ocksŒ sytt klŠder och arrangerat tablŒer i verkliga miljšer.

 - Jag vill att folk ska bli glada, sŠger hon och visar kvinnliga sydpolsfarare och Robin Hood-figurer.

 Mariette Parling har ocksŒ arbetat med den begrŠnsande kvinnliga kšnsrollen, annars har de sju valt mycket olika Šmnen och stilar.

 Norska Kari Jantzen ville se havsytan underifrŒn men klarade inte sjŠlv att komma tillrŠckligt djupt i vattnet fšr att fŒ perspektiv. Hon engagerade en proffsdykare och bearbetade sedan hans bilder till en meditativ video. Finska Nina Lassila ironiserar šver reklamens lšften om att lyckas med det omšjliga och att enkelt skapa en ny bŠttre vŠrld. Hon startade sitt examensprojekt med stillbilder men slutresultatet blev en video som visas i gammaldags guldram och ibland ackompanjeras av klyschig musik.

 OcksŒ Erik Nilsson arbetar med ršrliga bilder och berŠttar om vilka underliga hŠndelser som kan intrŠffa i idrottsmŠns liv nŠr de inte tŠvlar. Sofia €nghede Šgnar sig i stŠllet Œt stillbilder och sŠtter ett annorlunda ljus pŒ vardagliga ting, sŒdana som vi vanligtvis gŒr fšrbi.

 KonstnŠren Magnus Wallin har handlett avgŒngseleverna och sŠger att det som mšjligen Šr gemensamt fšr dagens unga Šr att de i sŒ stor utstrŠckning anvŠnder sig av den digitala tekniken.

 - Sedan handlar det mycket om deras tillvaro som studenter, att de ska vŒga tro pŒ det de gšr fšr att kunna kommunicera det till andra.

 Framtidsplanerna skiljer sig lika mycket Œt som deras personliga sprŒk. Boris Duhm vill ha mer videoutbildning, Erik Nilsson dršmmer om att gšra film och Sofia €nghede tŠnker jobba som frilansfotograf och fšrsška fŒ fortsŠtta att stŠlla ut sina bilder.

 

Publicerad 2002-05-18 berit bergendah

 

 

Video i full blom 2004

Carnal Knowledge pŒ TrollhŠttans konsthall undersšker "kvinnans position", men undersškningen Šr lekfull.

Blir pojkar nŒgonsin vuxna? Sent och ofullstŠndigt. Blir flickor det? PŒ nŒgot vis har jag tagit det fšr givet. Men hur mŒnga kvinnliga konstnŠrer har inte ett ben kvar i flickrummet och hŠnderna under det rosa tŠcket? Alltsedan Helene Billgren (Œtminstone) har Flickan gŒng pŒ gŒng dykt upp i den svenska konsten, bevŠpnad med en ljuvhet och oskuldsfullhet som kŠnts farlig och bedrŠglig. Ironi! Det Šr lŠtt sagt. Men ironikerns ambivalens till det som hon ironiserar šver?

 

 Vid trottoaren strax intill TrollhŠttans konsthall finns ett litet videogalleri. PŒ en upptagning springer tvŒ fjŠrilar (Fršydi Laszlo och Diana StorŒsen) runt pŒ stan i luftiga sprŒng och stŠller till med fšrvirring. terigen en performance avlŠgset slŠkt med - inte svensexan den hŠr gŒngen, utan mšhippan. Men vackrare, barn-likare (inte barnsligare) och utan inslag av fšrnedring. Eller? I min vaga fšrtjusning kŠnner jag mig plštsligt avslšjad som stŒndare i bedršvlig avsaknad av blomma.

 

 Videon borde kunna locka upp besškare till Carnal Knowledge pŒ konsthallen, en utstŠllning med Œtta konstnŠrer frŒn fem nordiska lŠnder plus Peru. Kvinnliga, det ingŒr i konceptet. Samarbetet kommer att gŒ vidare till konstnŠrernas olika ursprungslŠnder men ge upphov till helt andra utstŠllningar.

 Det finns ett mycket tydligt fšremŒl hŠrinne, Speldosa, av just Diana StorŒsen. PŒ utsidan Šr asken klŠdd med material frŒn porrbilder (som collage) och ett kŠrlekspar pŒ stranden. PŒ insidan finns en liten dansdocka i piruettstŠllning, uppradade gelŽhallon (visst kallas de "jungfrubršst") och ett naket mŠnniskohjŠrta, om Šn av plast. Hšljet av realiteter till trots (sex!) fšrblir alltsŒ hjŠrtat och denna sšta flickdršmvŠrld intakt? Det Šr en ut-och invŠndning av gamla tiders gubbfšremŒl, dŠr det pornografiska mŒste dšljas bakom det ofšrargliga. Subtilare Šr Fršydi Laszlos nŠstan hŠndelselšsa storbildsvideo. Kameran kretsar runt en kvinna som sitter i den vackra naturen i det skšna solskenet och lyssnar till fŒgelsŒng och insektssurr, med ett bejakande leende som tyder pŒ total samstŠmmighet med omgivningen. Men leendet stelnar, nŠstan omŠrkligt. En tveksamhet eller undran smyger sig in. Fšrhšjd vaksamhet. Ett frŠmmande lŠte bland de naturliga? (Inte vad jag kan hšra.) Leendet ŒtervŠnder, samfšrstŒndet testas pŒ nytt: hŒller det? Att uttrycka nŒgot precist med sŒ smŒ medel krŠver konstnŠrligt mod.

 

 Det finns annars gott om polariseringar pŒ utstŠllningen. En vŠgg med ett arrangemang av 520 vackert handklippta pappersblommor i olika fŠrger stŠlls hos Anneli Pihlgren mot en svart medeltida byggnad av kartong, en mŠrklig hybrid mellan kyrka och borg: Hedendom, med tanke pŒ byggnadsstilen en gŒtfull titel.

 I en av Nina Lassilas videor bygger konstnŠren med filtar och mšbler en koja i lŠgenheten, stšrre och stšrre; en noja som slagit ut i full blom, eller den vuxnas besvikelse šver att vuxenkojan (lŠgenheten) inte hšll vad den tycktes lova? PŒ utstŠllningen sitter ingenstans man och kvinna ihop. Men den ršr flera gŒnger vid en kšnsšverskridande frŒga, nŠmligen hur den vuxna och barnet i den vuxna sitter ihop.

 

 Carnal Knowledge

 (Helena Blomqvist, Trinidad Carrillo, Nina Lassila, Fršydi Laszlo, Anneli Pihlgren, Diana StorŒsen, Sidsel Stubbe Schoul, Kristin Elva Ršgnvaldsdottir)

 TrollhŠttan konsthall

 visas t o m 6/12 2004

 

Mikael Olofsson

 

 

Konst som stŠrkande Šventyr 2005

 

Konst: Livsbejakande feministisk konst

 fyller just nu konsthallen Vitehall i Kungsbacka.

 Det Šr ingen slump - dŠr pŒgŒr sedan lŠnge ett arbete fšr att stŠrka unga tjejers sjŠlvfšrtroende.

Under rubriken Carnal knowledge visar Œtta konstnŠrer frŒn och med i dag sina verk i kulturhuset Fyrens ljusa konsthall.

 De anvŠnder olika tekniker och har rštterna i olika nordiska lŠnder - samt Peru - men har det gemensamt att alla Šr kvinnor och att de Šgnar sig Œt det de kallar "feministisk Šventyrlighet".

Vill starta en diskussion

- Jag gillar konst som kŠnns Šventyrlig och humoristisk men dŠr det ŠndŒ finns ett bakomliggande budskap. Det finns sŒ mycket aggressiv och destruktiv konst, sŠger norsksvenska Diana StorŒsen, som Šr curator fšr utstŠllningen och sjŠlv stŠller ut textila verk - samt medverkar som fjŠril i en performance med norska Fršydi Laszlo.

 - Men konst blir ofta klassad som banal om den innehŒller mycket fŠrg och humor, sŠger svenska Anneli Pihlgren, vars bidrag bestŒr av 520 pappersblommor fastnŒlade pŒ vŠggen.

 - Vi vill inte vara elitistiska utan inkluderande, men fšrhoppningsvis ŠndŒ sŠtta igŒng en feministisk diskussion inne i besškaren, deklarerar Fršydi Laszlo, som Šven medverkar med ett videoverk.

Kortfilm med kojbygge

Samma teknik anvŠnder islŠndska Kristin Elva Ršgnvaldsdottir, som blandar filmsekvenser med teckningsskisser, och finska Nina Lassila, som visar kortfilmer med iscensatta aktiviteter, bland annat ett kojbygge. Danska Sidsel Stubbe Schou har anvŠnt fotosnapshots som underlag fšr broderier, Trinidad Carrillo visar magiskt laddade bilder tagna i ursprungslandet Peru och svenska Helena Blomqvist stŠller ut fejkade historiska foton dŠr klassiskt manliga soloprestationer gestaltas av tvŒ kvinnor.

 Initiativet till konstprojektet kommer frŒn trion StorŒsen, Laszlo och Pihlgren, som redan 2003 bšrjade diskutera att gšra nŒgot som vŠnde sig till unga tjejer. De kontaktade andra konstnŠrer som de visste jobbade feministiskt, vilket resulterade i den aktuella vandringsutstŠllningen. Carnal knowledge har, med stšd frŒn Nordiska ministerrŒdet, visats i TrollhŠttan och i Reykjavik pŒ Island och ska fšrhoppningsvis Šven nŒ de švriga nordiska lŠnderna.

StŠrker unga kvinnor

Fšr konsthallen Vitehall utgšr utstŠllningen Šnnu en pusselbit i det feministiska projektet Kultur och kropp, som riktar sig till just tjejer i tonŒren och ska pŒgŒ till 2008.

 Tidigare har man bland annat arrangerat tjejkvŠllar med konstnŠren Catti Brandelius, fšrfattarna Moa Elf KarlŽn och Johanna Palmstršm och sexologen Sandra DahlŽn - som hade tygskulpturworkshop under den fšr vissa Kungsbackabor provocerande rubriken "Muff-verkstad". €ven sjŠlvfšrsvarsšvningar, yoga, sŒng och dans har stŒtt pŒ programmet.

 - Syftet Šr att ge unga kvinnor sjŠlvfšrtroende, att de ska kŠnna att de duger och Šr trygga i sina kroppar, berŠttar Hanna Eklšf, konstintendent och initiativtagare och pŒdrivande kraft bakom Kultur och kropp.

 - NŠr yogainstruktšren Margaretha Fahlstršm Westin, som har kurser i kulturhuset, bšrjade jobba i skolor mŠrkte hon vilken dŒlig relation till sina kroppar mŒnga tonŒrstjejer har. Kroppen Šr ju ocksŒ i fokus sŒ mycket i reklam och annat - den ska fšrŠndras och fšrbŠttras hela tiden, sŠger Hanna Eklšf, som tror att hennes engagemang kan hŠrledas till skoltiden pŒ tekniskt gymnasium med 80 procent killar.

 - Det fšrekom bŒde diskriminering och trakasserier, men pŒ 1980-talet fanns inga diskussioner om sŒnt. NŠr jag sjŠlv fick upp šgonen fšr maktstrukturer och annat kŠndes det angelŠget att andra inte skulle behšva ha samma slags gymnasietid.

Unga pojkar med i nŠsta projekt?

Hanna Eklšf berŠttar att det Šven finns tankar pŒ en liknande satsning fšr unga pojkar. NŠrmast ska hon dock Šgna sig Œt ett helt annat projekt: ett Œrs fšrŠldraledighet med bebisen som berŠknas anlŠnda i dagarna.

 - Men min vikarie Eva Ygfeldt fortsŠtter att ha kontakt med det nŠtverk av unga tjejer som har bildats i Kungsbacka. De Šr engagerade och kommer med fšrslag, och vi vill hellre gŒ efter deras šnskemŒl Šn hitta pŒ saker Œt dem.

 

 

ULF BENKEL

 

031-62 40 00 granslost@gp.se